курсовые работы Знание — сила. Библиотека научных работ. Коллекция рефератов
~ Коллекция рефератов, докладов, курсовых ~
 

МЕНЮ

курсовые работыГлавная
курсовые работыАрхитектура
курсовые работыАстрономия
курсовые работыБанковское биржевое дело и страхование
курсовые работыБезопасность жизнедеятельности
курсовые работыБиология и естествознание
курсовые работыБиржевое дело
курсовые работыБотаника и сельское хоз-во
курсовые работыВоенное дело
курсовые работыГенетика
курсовые работыГеография и экономическая география
курсовые работыГеология
курсовые работыГеология гидрология и геодезия
курсовые работыГосударственно-правовые
курсовые работыЗоология
курсовые работыИстория
курсовые работыИстория и исторические личности
курсовые работыКомпьютерные сети интернет
курсовые работыКулинария и продукты питания
курсовые работыМосквоведение краеведение
курсовые работыМузыка
курсовые работыПедагогика
курсовые работыПсихология
курсовые работыЭкономика туризма

курсовые работы

РЕКЛАМА


курсовые работы

ИНТЕРЕСНОЕ

курсовые работы

курсовые работы

 

Порядок видачі наряду на роботу

курсовые работы

Порядок видачі наряду на роботу

Порядок видавання і оформлення наряду

Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він пере

дається по телефону, радіо. — у трьох примірниках. В останньому

випадку працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а

працівник, який приймає текст у вигляді телефоне- або радіограми,

заповнює два примірники наряду і після зворотної перевірки зазначає

на місці підпису працівника, який видав наряд, його прізвище та

ініціали, підтверджуючи правильність запису власним підписом. В обох

примірниках наряду записи повинні бути виконані чорнилом, кульковою

ручкою тощо; вони повинні бути чіткі і розбірливі.Не допускається

виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати написаний текст.

Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів

розмножувальної техніки.

Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники

наряду передаються для підготовки робочого місця оперативним

(оперативно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за

одну зміну до початку проведення робіт, зазначених у наряді. У

непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день проведення

робіт.Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд

згідно з вимогами “Правил безпеки систем газопостачання України”.

Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з од

нією бригадою на одне робоче місце, — за винятком випадків,

зазначених у пунктах цих “Правил...”.На руки виконавцю робіт

видається тільки один примірник наряду.

Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї

схеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного

агрегата. У цьому разі роботу слід виконувати, дотримуючись таких

умов:

місця усі робочі підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі)

працівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця керівник

робіт, виконавець робіт (наглядач);

виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з

робочих місць підготовленої дільниці;

переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його

дозволу керівник робіт;

переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписами

допускача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт

із заз

наченням дати, часу і місця роботи;

переведення бригади керівник робіт оформлює в примірнику наря

ду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення

бригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху (оперативному

працівнику району), який робить запис у другому екземплярі наряду та

в оперативному журналі.

Розширювати робоче місце, без видавання нового наряду зміню

вати кількість робочих місць і умови проведення роботи, а також

замінювати керівника робіт або виконавця робіт (наглядача)

заборонено.

Дозволяється один раз замінювати керівника робіт за загальним

нарядом (на період захворювання, вимушених відпусток тощо) — без

видавання нового загального наряду, але з дотриманням усіх вимог

первинного допуску. Кількість нарядів, що видаються одночасно на

одного керівника робіт, у кожному випадку визначає працівник, який

видає наряд. У разі проведення робіт за нарядом бригада повинна

складатись не менше ніж з двох працівників, враховуючи виконавця

робіт. Також дозволяється до складу бригади залучати практикантів та

учнів, а також щойно прийнятих робітників, які проходять практичне

навчання і які ще не пройшли перевірку знань правил безпеки, в

кількості; один практикант або учень на кожного основного члена

бригади. Практиканти та учні повинні закріплюватись персонально за

працівниками бригади.

Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно прийнятих

робітників несуть виконавець робіт, а також члени бригади, за якими

вони закріплені, що повинно зазначатись у рядку "Склад та інструктаж

бригади (цільовий)" табл. 1 наряду Під час виписування загального

наряду в рядку "Склад” та інструктаж бригади (цільовий)" габл. 1

наряду слід вказувати кількість бригад. записів. У додатковому бланку

наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали, посади та розряди

виконавців робіт, кожен з яких повинен розписатись проти свого

прізвища. У цьому разі в рядку "виконавець робіт (наглядач)" наряду

слід зазначити загальну кількість членів бригади і зробити запис про

наявність додаткового списку її членів, що додається.

Ремонтувати обладнання, що належить іншим цехам, але розта

шоване у зоні дії загального наряду, необхідно за нарядом, що

видається цехами, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу

керівника робіт за загальним нарядом. Керівник робіт повинен

розписатись у рядку "Заходи .безпеки іншими цехами (дільницями)

виконано" наряду. У загальному наряді можна зазначити декілька

виконавців робіт. Кількість виконавців визначає керівник робіт

залежно від обсягу та змінності роботи і передбачуваної кількості

проміжних нарядів. Під час виписування наряду в рядках таблиць, що не

потребують заповнення, слід писати "Не призначається", "Не

передбачено" і "Непотрібно". У рядку "Виконати заходи щодо підготовки

робочих місць" наряду слід перелічити заходи щодо підготовки робочих

місць і заходи безпеки, у тому числі й ті, які мають виконувати

оперативні працівники інших цехів.

Дозволяється на типові роботи в рядку "Виконати заходи щодо

підготовки робочих місць" наряду зазначати номер пункту тицових

безпечних умов проведення робіт. Перелік типових робіт із зазначенням

безпечних умов праці під час виконання кожної роботи за підписом

начальника цеху (дільниці, району) повинен бути у допускача і

керівника робіт.

Якщо недостатньо місця в рядку "Виконати заходи щодо підготовки

робочих місць" наряду, до наряду можна додати окремий лист з

викладенням умов проведення робіт, підписаний працівником, який видає

наряд, про що необхідно зробити запис у рядку "Виконати заходи щодо

підготовки робочих місць" наряду. Під час проведення вогневих робіт у

рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду слід

зазначати також вимоги пожежної безпеки.

Під час проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні

заходи пожежної безпеки, зазначені у наряді.

Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи

Після виконання у повному обсязі необхідних умов, що обезпе

чують проведення робіт (у тому числі на обладнанні інших цехів),

оперативний керівник цеху (блока) електростанції або відповідальний

працівник зі складу оперативно-виробничих працівників району

(дільниці)теплової мережі повинен поставити свій підпис у

відповідному рядку наряду. У проміжному наряді такий підпис повинен

поставити керівник робіт за проміжним нарядом.У разі підготовки

обладнання інших цехів, яке поєднано з обладнанням, що ремонтується,

оперативний керівник цеху (блока) або відповідний працівник зі складу

оперативно-виробничих працівників району (дільниці), у віданні якого

перебуває обладнання, що ремонтується, підписує наряд на підставі

підпису або повідомлення (для окремих дільниць) начальника зміни

електростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного

працівника відповідного цеху (дільниці) про виконання ним необхідних

заходів щодо виведення з дії зазначеного у наряді обладнання .У

відповідних рядках наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали і

посади працівників, які підтвердили по телефону про виконання

необхідних заходів безпеки, і підпис допускана. За вимогою начальника

зміни цеху (оперативного працівника району) або допускача - це

повідомлення необхідно підтвердити в рядку "Заходи безпеки іншими

цехами (дільницями) виконано" наряду підписом начальника зміни

електростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного

працівника відповідного цеху (дільниці).

Працівник, який розписався в наряді або повідомив про вико

нання необхідних заходів щодо виведення з роботи обладнання інших

цехів (дільниць), поєднаного з обладнанням, що ремонтується,

відповідає за повноту і точність виконання їх. Працівники інших

цехів, що виконують зазначені в наряді заходи, повинні розписатись у

відповідному рядку наряду. Повідомлення телефоном про виконання

необхідних заходів безпеки щодо виведення з роботи обладнання

допускається тільки для віддалених дільниць.

Електрообладнання, поєднане з тепломеханічним обладнанням,

повинні вимикати працівники електроцеху на вимогу начальника зміни

цеху (оперативного працівника району) з дозволу або за розпорядженням

начальника зміни електростанції (чергового диспетчера).

Первинний допуск бригади до роботи за нарядами на облад

нанні, виведеному з роботи для ремонту за заявкою, а також за

загальними нарядами, виданими в цілому на агрегат або вузол

обладнання, на кілька ділянок теплової мережі, необхідно проводити з

дозволу начальника зміни відповідного цеху (чергового диспетчера

теплової мережі),про що слід зробити відмітку у відповідному рядку

наряду перед допуском до роботи.

Керівник робіт і виконавець робіт спільно з допускачем перед

допуском бригади до роботи повинні перевірити повноту виконання

необхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у

наряді. Допуск до роботи заборонено, якщо у наряді на роботи, це

зазначено, не передбачено перекривання і не зазначена нумерація

вимикальпої арматури відповідних комунікацій, а також якщо ця

нумерація на місці відсутня.

Допуск необхідно проводити після перевірки підготовки робо

чого місця. Допускам повинен провести інструктаж: вказати межі

робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до

робочого місця обладнання перебуває під тиском, під дією високої

температури, вибухонебезпечне тощо. Допускач повинен перевірити

посвідчення про перевірку знань у керівника і виконавця робіт. Допуск

до роботи заборонено, якщо посвідчення про перевірку Знань відсутнє

або термін дії чергової перевірки знань правил безпеки закінчився.

Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за наря

дом слід оформлювати підписами допускача, керівника робіт і виконавця

робіт у відповідних рядках наряду. Первинний допуск до роботи за

нарядом і проміжним нарядом необхідно оформлювати також і в таблиці

щоденного допуску до роботи; для робіт за загальним нарядом таке

оформлення не потрібне. Один примірник наряду слід передати виконавцю

робіт, другий залишити у допускача і зберігати у папці діючих нарядів

або передати на зберігання оперативному працівнику цеху, району.

Допуск до роботи за загальним нарядом, якщо до наряду внесено

декілька виконавців робіт, необхідно оформлювати підписами допускача

і керівника робіт. Один примірник загального наряду передається

керівникові робіт.

Перевірку посвідчень членів бригади, інструктаж і допуск до

роботи повинен проводити керівник робіт. Якщо виявлено, що термін

чергової перевірки знань правил безпеки скінчився, працівників слід

вивести зі складу бригади. Виконавець робіт здійснює допуск до роботи

і інструктаж кожного члена бригади безпосередньо на його робочому

місці.

Якщо у разі отримання наряду у оперативних працівників або

виконавця робіт виникає будь-який сумнів в достатності і правильності

заходів щодо підготовки робочого місця та у можливості безпечного

виконання роботи, вони зобов'язані вимагати роз'яснення у керівникакурсовые работы

Рекомендуемкурсовые работы

ОБЪЯВЛЕНИЯ


курсовые работы

© «Библиотека»