курсовые работы Знание — сила. Библиотека научных работ. Коллекция рефератов
~ Коллекция рефератов, докладов, курсовых ~
 

МЕНЮ

курсовые работыГлавная
курсовые работыАрхитектура
курсовые работыАстрономия
курсовые работыБанковское биржевое дело и страхование
курсовые работыБезопасность жизнедеятельности
курсовые работыБиология и естествознание
курсовые работыБиржевое дело
курсовые работыБотаника и сельское хоз-во
курсовые работыВоенное дело
курсовые работыГенетика
курсовые работыГеография и экономическая география
курсовые работыГеология
курсовые работыГеология гидрология и геодезия
курсовые работыГосударственно-правовые
курсовые работыЗоология
курсовые работыИстория
курсовые работыИстория и исторические личности
курсовые работыКомпьютерные сети интернет
курсовые работыКулинария и продукты питания
курсовые работыМосквоведение краеведение
курсовые работыМузыка
курсовые работыПедагогика
курсовые работыПсихология
курсовые работыЭкономика туризма

курсовые работы

РЕКЛАМА


курсовые работы

ИНТЕРЕСНОЕ

курсовые работы

курсовые работы

 

Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

курсовые работы

Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

Міністерство освіти України

Донецький державний університет

Кафедра педагогіки та психології

Курс «БЖД і ЦО»

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

непедагогічних спеціальностей

усіх факультетів ДонДУ за курсом

«Безпека життєдіяльності і цивільна оборона»

Тема 11.2. УРАЖЕННЯ СИЛЬНОДІЮЧИМИ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ (СДОР). КЛІНІКА,

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА, ОРГАНІЗАЦІЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОГО

УРАЖЕННЯ

Донецьк ДонДУ 2000

Міністерство освіти України

Донецький державний університет

Кафедра педагогіки та психології

Курс «БЖД і ЦО»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

зав. кафедрою

педагогіки і психології

_____________ доц. Кучерявий А. Г.

«_____» ______________ 2000 р.

Методичний посібник

до самостійної роботи студентів

непедагогічних спеціальностей

усіх факультетів ДонДУ

за курсом «БЖД і ЦО»

Тема 11.2. УРАЖЕННЯ СИЛЬНОДІЮЧИМИ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ (СДОР). КЛІНІКА,

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА, ОРГАНІЗАЦІЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОГО

УРАЖЕННЯ

Автор: ст. викладач

Теленьга В.Г.

Донецьк ДонДУ 2000

ББК Ц69,6(4Укр)6р30 - 267

Методичний посібник до самостійної роботи студентів непедагогічних

спеціальностей усіх факультетів ДонДУ за курсом “Безпека життєдіяльності і

цивільна оборона”. Тема 11-2. Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

(СДОР). Клініка, перша медична допомога. Організація рятувальних робіт в

осередку хімічного ураження / Склав: В.Г. Теленьга.— Донецьк: ДонДУ, 2000.—

22 с.

Упорядник: В.Г. Теленьга – ст. викладач

Рецензент: С.Н. Зайцев – доцент, к.х.н.

Відповідальний за випуск: А.Г. Кучерявий,

завкафедрою педагогіки і психології

ДонДУ, доценткурсовые работы

Рекомендуемкурсовые работы

ОБЪЯВЛЕНИЯ


курсовые работы

© «Библиотека»