курсовые работы Знание — сила. Библиотека научных работ. Коллекция рефератов
~ Коллекция рефератов, докладов, курсовых ~
 

МЕНЮ

курсовые работыГлавная
курсовые работыАрхитектура
курсовые работыАстрономия
курсовые работыБанковское биржевое дело и страхование
курсовые работыБезопасность жизнедеятельности
курсовые работыБиология и естествознание
курсовые работыБиржевое дело
курсовые работыБотаника и сельское хоз-во
курсовые работыВоенное дело
курсовые работыГенетика
курсовые работыГеография и экономическая география
курсовые работыГеология
курсовые работыГеология гидрология и геодезия
курсовые работыГосударственно-правовые
курсовые работыЗоология
курсовые работыИстория
курсовые работыИстория и исторические личности
курсовые работыКомпьютерные сети интернет
курсовые работыКулинария и продукты питания
курсовые работыМосквоведение краеведение
курсовые работыМузыка
курсовые работыПедагогика
курсовые работыПсихология
курсовые работыЭкономика туризма

курсовые работы

РЕКЛАМА


курсовые работы

ИНТЕРЕСНОЕ

курсовые работы

курсовые работы

 

VAR-аналіз валютних ризиків

курсовые работы

VAR-аналіз валютних ризиків

9

Зміст

 • Завдання
 • Розв'язання
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • Завдання
 • Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:
 • ,
 • де m- середньоденна зміна валютного курсу;
 • у - середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;
 • kб - поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності б (наприклад, для б=0,99 kб = 2,33);
 • Т - часовий період.
 • Дані для виконання роботи взяти із сайту Національного банку України www.bank.gov.ua.
 • Розв'язання
 • Зкопіюємо з веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси євро до гривні з 17.12.2009 по 29.04.2010.

Начало формы

Національний банк України з 17.12.2009 по 29.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти євро

Дата

Кількість одиниць

Офіційний курс

17.12.2009

100

1160

18.12.2009

100

1143

21.12.2009

100

1143

22.12.2009

100

1145

23.12.2009

100

1138

24.12.2009

100

1138

25.12.2009

100

1147

28.12.2009

100

1147

29.12.2009

100

1147

30.12.2009

100

1150

31.12.2009

100

1145

06.01.2010

100

1153

11.01.2010

100

1146

12.01.2010

100

1161

13.01.2010

100

1158

14.01.2010

100

1166

15.01.2010

100

1159

18.01.2010

100

1150

19.01.2010

100

1150

20.01.2010

100

1143

21.01.2010

100

1131

22.01.2010

100

1127

25.01.2010

100

1132

26.01.2010

100

1133

27.01.2010

100

1127

28.01.2010

100

1126

29.01.2010

100

1120

01.02.2010

100

1117

02.02.2010

100

1113

03.02.2010

100

1115

04.02.2010

100

1119

05.02.2010

100

1108

08.02.2010

100

1095

09.02.2010

100

1095

10.02.2010

100

1102

11.02.2010

100

1101

12.02.2010

100

1099

15.02.2010

100

1086

16.02.2010

100

1089

17.02.2010

100

1092

18.02.2010

100

1098

19.02.2010

100

1085

22.02.2010

100

1081

23.02.2010

100

1089

24.02.2010

100

1085

25.02.2010

100

1082

26.02.2010

100

1078

01.03.2010

100

1084

02.03.2010

100

1081

03.03.2010

100

1082

04.03.2010

100

1089

05.03.2010

100

1091

09.03.2010

100

1084

10.03.2010

100

1082

11.03.2010

100

1086

12.03.2010

100

1090

13.03.2010

100

1098

15.03.2010

100

1098

16.03.2010

100

1093

17.03.2010

100

1095

18.03.2010

100

1097

19.03.2010

100

1090

22.03.2010

100

1078

23.03.2010

100

1072

24.03.2010

100

1075

25.03.2010

100

1058

26.03.2010

100

1059

29.03.2010

100

1059

30.03.2010

100

1068

31.03.2010

100

1068

01.04.2010

100

1068

02.04.2010

100

1067

06.04.2010

100

1067

07.04.2010

100

1061

08.04.2010

100

1057

09.04.2010

100

1053

12.04.2010

100

1061

13.04.2010

100

1077

14.04.2010

100

1077

15.04.2010

100

1079

16.04.2010

100

1073

19.04.2010

100

1073

20.04.2010

100

1065

21.04.2010

100

1069

22.04.2010

100

1060

23.04.2010

100

1057

26.04.2010

100

1055

27.04.2010

100

1056

28.04.2010

100

1053

29.04.2010

100

1050

На аркуші MS Excel з розробленою моделлю введемо до комірки F3 формулу

у вигляді =ABS((E3-$E$2)*A3/(A3-1)+ 2,33*КВАДРОТКЛ (E2:E3)*КОРЕНЬ(A3)) за принципом ковзного середнього. Простягнемо її до комірки F91 - 90-й день спостередження.

Спрогнозуємо курс ЄВРО на 25 днів - по 24.05.2010 за допомогою функції РОСТ (=РОСТ(E2:E91;A2:A91;A92;). Знову простягнемо формулу VAR тепер до комірки F116 - 115-й день спостереження.

Можна перевірити правильність розрахунку. У першому наближенні VAR, якщо довірчий інтервал заданий на рівні 95% - 99%, може дорівнювати 1,65 - 1,9 стандартного відхилення портфеля.

Таким чином, розрахунок здійснений вірно.

Взагалі, VAR. (Value-at-Risk) або «вартість у зоні ризику» як методика була розроблена однією з найбільших інвестиційних компаній США - JP Morgan у рамках їх внутрішньо-корпоративної системи Riskmetrics™. Дані, отримані із застосуванням даної системи, дотепер є еталоном для оцінок VAR, а сама методологія опублікована на спеціалізованому сайті www.riskmetrics.com, де зібраний значний обсяг інформації про саму методику, практику її застосування, принади і недоліки.

Спочатку дана методика призначалася для оцінки ризиків роботи з похідними фінансовими інструментами, але надалі вона була адаптована для оцінки великого числа фінансових і ринкових ризиків.

Показник VAR визначається як спрогнозований найгірший можливий збиток для заданого довірчого інтервалу (наприклад, 95%) протягом певного періоду часу (наприклад, 1 день або 1 місяць).

Методології обчислення VAR присвячено багато досліджень. В основному дана методологія використовується при роботі з фінансовими активами, особливо в банківському секторі. Дана методологія також використовується не тільки трейдерами і портфельними менеджерами, але й регулювальними органами. Так у США регулювальні органи вимагають від банків резервувати трикратний 10-денний 99% VAR під ринкові ризики.

В цілях управління ризиками промислової компанії методологія VAR, a також її модифікація Cash Flow-at-Risk (C-FAR), може використовуватися для аналізу ряду фінансових і ринкових ризиків, таких як процентний ризик, валютний ризик, ризики, пов'язані зі зміною біржових цін на сировину або продукцію тощо. На відміну від фінансових інститутів, які також використовують методологію VAR для оцінки сукупного ризику компанії, на нашу думку, для промислових компаній даний показник не може бути застосований для оцінки сукупного ризику компанії внаслідок більшої варіації активів і ризиків, у порівнянні з фінансовими інститутами.

Висновки

Оцінка валютного ризику за методом VAR-аналізу показує що за період 90 днів ризик зростає у середньому зі 29% (0,2924) - другий день оцінки до 110% (1,1) - 90-й день оцінки із-за постійних скачків курсу і зростання днів спостереження. У прогнозному 25-денному періоді ризик зростає повільніше зі 113% (1,1328) - 91-й (прогнозний) день оцінки до 135% (1,3512) - 115-й день оцінки, із-за того що прогнозні значення курсу вже згладжені рівномірно спадаючим трендом РОСТ.

Список використаної літератури

1. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика./ Е. Н. Станиславчик // М.: Ось-89 - 2002

2. Cormac Butler. Mastering Value at Risk : A Step-by-Step Guide to Understanding and Applying VaR // Financial Times Prentice Hall, 1999

3. Струченкова Т. О достоверности оценок риска по методике VAR. Управление риском. -2000. -№3. - С. 11-15

4. Лобанов А.А., Кайнова Е.И. Сравнительный анализ методов расчета VaR-лимитов с учетом модельного риска на примере российского рынка акций. Управление финансовыми рисками. -2005. -№1. - С. 77-99

5. Овчинников І.О. Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR. Стаття УДК 65.011.3 : 656.7 : 061.5 (045)курсовые работы

Рекомендуемкурсовые работы

ОБЪЯВЛЕНИЯ


курсовые работы

© «Библиотека»